Контакт-центр (056) 78-70-104
 
Контакт-центр (056) 78-70-104

Призначення

14.05.2018 / 09:10

Обрано Голову Наглядової ради

Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" від 10.05.2018 року (Протокол №10/05-2018) обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз": Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED).

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних та інформації щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа була обрана до складу членів Наглядової Ради на Загальних зборах акціонерів 05.04.2018 року з 01.05.2018 року. Строк на який обрано особу - три роки.