Контакт-центр (056) 78-70-104
 
Контакт-центр (056) 78-70-104

Призначення

24.04.2019 / 09:10

Обрано Голову Наглядової ради

Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз" від 24.04.2019 року (Протокол №24/04-2019) обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Дніпропетровськгаз": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED).

Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Особа не надала згоди на розкриття інформації щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа була обрана до складу членів Наглядової Ради на Загальних зборах акціонерів 11.04.2019 р. Строк на який обрано особу - три роки.